• Telefon: 511-283-062
  • Napisz do nas: swimandyou@gmail.com
  • Godziny pracy: 09:00-20:00

Stowarzyszenie

  • Home
  • /
  • Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE PŁYWANIA SWIM & YOU
dedykuje się promocji i rozwijaniu umiejętności pływania jako sportu, stylu życia. Naszym celem jest tworzenie inspirującej społeczności pływackiej,
która wspiera każdego, by osiągnąć swoje cele w wodzie i poza nią.

Celami Stowarzyszenia są:

działanie w upowszechnieniu umiejętności pływania, a w szczególności nauki pływania dzieci, młodzieży i dorosłych,

popularyzacja, upowszechnienie oraz rozwój sportu pływackiego,

korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie pogłębianiu się ich

działanie na rzecz sportu, rekreacji i turystyki

promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu,

aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, stymulowanie rozwoju osobistego, sprawności fizycznej i intelektualnej poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne,

udział w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych na terenie kraju,

wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną, aktywność ruchową i sport.