• Telefon: 511-283-062
 • Napisz do nas: swimandyou@gmail.com
 • Godziny pracy: 09:00-20:00

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
SWIM & YOU 2024
(dotyczy zajęć bez rodziców)

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłat według harmonogramu płatności Szkoły Pływania
SWIM & YOU w danym semestrze.

2. Klient, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu Szkoły Pływania SWIM & YOU.

3. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują umowę o (w przypadku osób nieletnich podpisuje rodzic/opiekun):  stanie zdrowia uczestnika, zapoznaniu  się i  akceptacji regulaminu zajęć, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

 

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.1. Czas trwania zajęć wynosi 45 min.

1.2. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przyjścia na zajęcia. Należy być 2 min przed zajęciami na płycie pływalni.

1.3. Rodzice młodszych dzieci po przebraniu przyprowadzają je na miejsce wyznaczone przez trenera. Po skończonych zajęciach rodzic ma obowiązek odebrać dziecko.

1.4. Uczestnicy zajęć przebywający na pływalni dłużej niż 60 minut dokonują dodatkowej opłaty według cennika pływalni.

1.5. Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, okulary pływackie.

1.6. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

1.7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do uwag prowadzącego zajęcia.

 

2. NIEOBECNOŚCI/ODRABIANIE ZAJĘĆ/REZYGNACJA

2.1. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy zgłosić wiadomością sms dzień wcześniej do godz. 18:00,
w innym wypadku nieobecność będzie nieusprawiedliwiona ( informacja odnośnie nieobecności uczestnika umożliwia odrobienie zajęć innym osobom).

2.2. Uczestnik może odrobić jedne zajęcia w semestrze po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności zgodnie z pkt. 2.1.

2.3. W sytuacji gdy uczestnik będzie nieobecny na 50% i więcej zajęć w semestrze, ma możliwość odrobienia dwóch zajęć
w semestrze po zgłoszeniu nieobecności zgodnie z pkt. 2.1.

2.4. Nieobecność, którą uczestnik chciałby  odrobić musi być zgłoszona do koordynatora szkółki poprzez wysłanie wiadomości sms z chęcią o odrobienie zajęć pod nr tel. 511283062.

2.5. Zajęcia nie przechodzą na kolejny semestr.

2.6. Nie gwarantujemy, że nieobecność uda się odrobić w takiej samej grupie pod względem liczebności uczestników oraz
w  terminie dogodnym dla uczestnika, proponujemy maksymalnie 3 terminy w przeciągu semestru.

2.7. Nie umawiamy się słownie na odrobienie zajęć, propozycje dodatkowych terminów zajęć ustala koordynator, wysyłając wiadomość sms.

2.8 Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, Szkoła Pływania zwraca 50% pozostałej należności
za niewykorzystane zajęcia.

 

3.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie, event na pływalni), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub przedłużyć kurs o taką samą ilość jednostek.

3.2. Szkoła Pływania SWIM & YOU zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć
z przyczyn od niej niezależnych, losowych.

3.3. Szkoła pływania SWIM & YOU nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na pływalni
i w szatni.

3.4. Szkoła Pływania SWIM & YOU zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.

3.5. Szkoła pływania SWIM & YOU bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza  czasem trwania zajęć za dzieci pozostające na hali basenowej odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 


REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
SWIM & YOU
(dot. zajęć dla dzieci do 5  roku życia z rodzicem)

1.Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty za cały semestr według harmonogramu płatności Szkoły Pływania SWIM & YOU.

2. Klient, uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu Szkoły Pływania SWIM & YOU.

3. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy podpisują umowę o:  stanie zdrowia uczestnika, zapoznaniu  się i  akceptacji regulaminu zajęć, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.Czas trwania zajęć wynosi 30 min.

2.Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przyjścia na zajęcia.
Należy być 2 min przed zajęciami na płycie pływalni.

3.Uczestnicy zajęć grupowych przebywający na pływalni  dłużej niż 60 minut dokonują dodatkowej opłaty według cennika pływalni.

4. Dzieci do 3 roku życia zobowiązane są do pływania w specjalnych pieluchach do wody.

5. Opiekun uczestniczący w zajęciach musi posiadać czepek.

6. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do uwag prowadzącego zajęcia.

NIEOBECNOŚCI I REZYGNACJA Z KURSU

 1. Nieobecność uczestnika należy zgłosić dzień przed zajęciami – wiadomością sms.
 2. Nieobecność można odrobić raz w semestrze w terminie ustalonym zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, Szkoła Pływania Swim & You zwraca 50% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie, event na pływalni), Szkoła Pływania zobowiązuje się zaproponować dodatkowy termin lub przedłużyć kurs o liczbę nieodbytych zajęć.
 2. Szkoła Pływania SWIM & YOU zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni, godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych.
 3. Szkoła pływania SWIM & YOU nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na pływalnii w szatni.
 4. Szkoła Pływania SWIM & YOU zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.
 5. Szkoła pływania SWIM & YOU bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć.
  Poza  czasem trwania zajęć za dzieci pozostające na hali basenowej odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.